SERVICII

Atribuțiile executorului judecătoresc

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
 • Comunicarea actelor de procedură;
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
 • Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui;

ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ LEGALĂ

Alte tipuri de servicii

 • Efectuarea procedurilor concilierii directe conform prevederilor Cod Proc Civilă;
 • Participarea la şedinţe discuţii privind luarea deciziilor de punere în executare a titlurilor executorii şi întocmirea de strategii privind recuperarea amiabilă a creanţelor;
 • Consultanţă în legătura cu constituirea actelor execuţionale pentru proceduri de executare conduse în afara Curţii de Apel Bucureşti;