“Justiția este dorința constantă și perpetuă de a da fiecăruia ce i se cuvine” – D. Ulpianus


Contactează-ne

DESPRE NOI

     Titularul biroului, executorul judecatoresc Moldoveanu Adrian, are o experienţa profesională de peste 10 ani în domeniul executării silite, acumulată în diverse ramuri cum ar fi: departamente de recuperare amiabilă, colectare debite, executare silită, asistent executor bancar, consilier juridic, executor judecătoresc stagiar, incepand cu noiembrie 2017 și culminând cu promovarea examenului de definitivat în martie 2020, fapt ce se reflectă în rigoarea cu care este indeplinit orice act de executare, precum și în gestionarea dosarelor de executare cu celeritate.

COMPETENȚA TERITORIALĂ

 • Municipiul București
 • Județul Ilfov
 • Județul Călărași
 • Județul Giurgiu
 • Județul Ialomița
 • Județul Teleorman

SERVICII

Atribuțiile executorului judecătoresc

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
 • Comunicarea actelor de procedură;
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
 • Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ LEGALĂ

Alte tipuri de servicii

 • Efectuarea procedurilor concilierii directe conform prevederilor Cod Proc Civilă;
 • Participarea la şedinţe discuţii privind luarea deciziilor de punere în executare a titlurilor executorii şi întocmirea de strategii privind recuperarea amiabilă a creanţelor;
 • Consultanţă în legătura cu constituirea actelor execuţionale pentru proceduri de executare conduse în afara Curţii de Apel Bucureşti;

LICITAȚIIVezi licitații

CONTACT

Formular de Contact

 • Telefon: 0310.699.850 / 075.7676.075
 • Fax: 0310.699.842
 • Email: office@executor-unej.ro
 • Adresă: Str. Știrbei Vodă nr. 95, bl. 25B, sc. 1 et. 1, ap. 1, sector 1, Bucuresti
 • Program: Luni -Vineri: 09:00 – 17:00
 • Program cu publicul: Luni -Vineri: 09:00 – 15:00


Birou Executor Judecătoresc 

“Moldoveanu Adrian”

CUI: RO42770668

Str. Știrbei Vodă nr. 95, bl. 25B, sc. 1 et. 1, ap. 1, sector 1, Bucuresti

Linkuri Utile